Lime Sp. z o. o.
ul. Drużbackiej 1/2
01-622 Warszawa
[email protected]

Biuro handlowe
+48 22 299 52 58 (pn-pt) 8.00 – 16.00
Nr konta: Bank City Handlowy 12 1030 0019 0109 8130 0032 9707

Lime Sp. z o.o., ul. Szadkowskiego 1/13, 01-493 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000385297, NIP 522-297-75-60
REGON 142921543, kapitał zakładowy 50 000 zł